Бvх ангилал
БАЙХ

FBA

БАЙХ
Matic Express нь DDP/DDU тээвэрлэлтээр 15 гаруй жилийн хугацаанд тээвэрлэлтийн үйлчилгээг үзүүлж, бараа хүлээн авах, гаалийн бүрдүүлэлт, татвараас эхлээд хаалганаас хаалга руу хүргэх хүртэл нэг цэгийн логистикийн үйлчилгээ үзүүлжээ. Amazon FBA & 3PL агуулах, хувийн хаягийг Канадад авах боломжтой.
Бидэнд мессежээ илгээж байна